راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
اداره کل امور مالیاتی آقای خالدیان ۳۳۱۵۶۹۰۶۰۹۱۸۱۷۰۵۰۴۸
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان آقای حجت اله وکیلی نصرت آباد ۰۸۷۳۳۲۳۶۱۷۵۰۹۱۸۸۷۸۳۸۱۰
اداره کل ثبت اسناد و املاک آقای قصابیان ۰۸۷۳۳۲۸۶۱۹۳۰۹۱۴۴۴۲۹۴۶۶
اداره کل حفاظت از محیط زیست خانم شریفی  ۰۹۱۸۳۷۴۴۲۵۶
اداره کل دامپزشکی آقای شهرام دادپرور ۰۸۷۳۳۴۱۵۲۴۱۰۹۱۸۸۷۱۰۱۸۶
اداره کل راه و شهرسازی آقای زانیار زندی  ۰۹۱۸۸۷۷۴۲۱۳
اداره کل راه و شهرسازی ( راه) آقای مرادخانی  ۰۹۱۸۸۷۲۵۳۲۰
اداره کل راه و شهرسازی- شهرسازی و معماری آقای محمد مرادی ۰۸۷۳۳۶۸۲۷۱۰۹۱۸۳۷۱۴۲۹۶
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آقای وکیلی  ۰۹۱۸۳۷۷۰۹۹۴
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای- معاونت راهداری آقای برهان وکیلی ۰۸۷۳۳۱۷۳۳۴۴۰۹۱۸۳۷۷۰۹۹۴
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آقای شیخ الاسلامی ۳۳۶۲۳۶۵۱-۴ 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آقای زارعی ۰۸۷۳۳۲۸۵۷۲۶ 
اداره کل ورزش و جوانان آقای بهراد شاطبی  ۰۹۱۸۹۷۹۰۳۱۰
اداره کل ورزش و جوانان آقای فقیه سلیمانی  ۰۹۱۸۷۷۲۰۰۷۸
امور انتقال برق کردستان آقای حیدر احمدیان ۰۸۷۳۳۷۱۴۷۰۳ 
بنیاد مسکن آقای صالحی  ۰۹۱۸۸۷۳۲۹۵۸
جهاد کشاورزی مدیریت صنایع کشاورزی آقای چوبتاشانی ۰۸۷۳۳۱۶۹۴۰۷ 
سازمان تامین اجتماعی آقای سید یوسف حسینی ۰۸۷۳۳۲۸۶۰۲۱۰۹۱۸۳۷۳۱۳۸۸
سازمان صنعت، معدن و تجارت آقای امید مروتی  ۰۹۱۸۳۷۹۷۸۴۵
سازمان صنعت، معدن و تجارت- صنعتی صنفی آقای حسین پناهی  ۰۹۱۸۳۷۱۳۹۴۱
سازمان صنعت، معدن و تجارت- معاونت معدن آقای ستار عظمی ۰۸۷۳۳۲۸۶۲۹۰۰۹۱۸۷۸۲۰۵۳۹
شرکت آب منطقه ای آقای مردوخی ۰۸۷۳۳۶۲۲۹۴۹ 
شرکت آب و فاضلاب روستایی آقای سید حمید حسینی ۰۸۷۳۳۱۶۰۱۰۰۰۹۱۸۸۷۹۰۰۶۵
شرکت توزیع نیروی برق آقای ابراهیمی  ۰۹۱۲۸۰۴۰۶۱۲
شرکت شهرک های صنعتی آقای تورج شاه ویسی  ۰۹۱۸۳۷۷۸۳۸۶
شرکت گاز آقای فهری  ۰۹۱۸۸۷۱۰۴۷۷
شرکت مخابرات استان کردستان آقای تیمور خشنود ۰۸۷۳۲۸۴۵۸۰۰۹۱۸۳۷۳۹۷۲۶
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کردستان آقای هوشیار مرادی  ۰۹۱۸۸۷۳۹۴۲۲
شهرداری دیواندره آقای افشین مرادی ۰۸۷۳۸۷۲۲۳۹۰۰۹۱۸۵۱۶۴۶۷۷
فرودگاه سنندج آقای سید علی اکبر کمالان ۰۸۷۳۳۷۷۴۰۶۲۰۹۱۹۴۰۸۶۸۳۷
مدیریت امور اراضی آقای منصور احمدی ۰۸۷۳۳۲۸۹۰۸۹۰۹۱۸۸۷۸۱۹۹۶
معاونت غذا و دارو آقای پویا خوش کیفی ۰۸۷۳۳۶۶۶۶۴۶۰۹۳۵۸۶۵۰۵۷۶
نظام دامپزشکی استان کردستان آقای عابد نمدی ۰۸۷۳۳۱۷۹۹۴۵۰۹۳۸۳۴۶۷۴۰۸